Hỗ trợ IT
(PTU) - Thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

               THÔNG BÁO THI HẾT MÔN

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
 
       Khoa Giáo dục Chính trị sẽ tổ chức thi hết môn   Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2   cho đối tượng là sinh viên hệ chính quy K12 và K13 học đợt 1, học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:
 
1.Thời gian thi:    Ngày 13 tháng 12 năm 2014(Chiều thứ bẩy)
                                    Ca1:  13h00 - 14h20
                                    Ca214h45 - 16h05
   2. Địa điểm thi:      Nhà C (Tầng 6 và 7)
   3Danh sách phòng thi dán tại bảng thông báo của Khoa GDCT phòng 202 nhà C từ ngày: 9/12 – 12/12/ 2014.
 
Ghi chú:
 
        - Không được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi
        -  Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút.
      - Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.
Đăng tin: Mai Văn Huy
09/12/2014