Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi hết môn TV, CSVH

Bộ môn Ngữ văn Việt Nam tổ chức thi hết môn TV, CSVH cho sinh viên chính qui vào thứ 7, ngày 20/12/2014.

* Sinh viên xem SBD, phòng thi, ca thi, môn thi, thời gian, địa điểm thi tại Bảng tin Bộ môn (cạnh phòng 308 nhà C) từ ngày 16/12/2014 (thứ 3).

* Nếu có thắc mắc gì, liên hệ với Bộ môn trước thời gian thi (trước ngày 19/12/14) để được giải quyết.

 

Đăng tin: Nguyễn Thị Hà
12/12/2014