Hỗ trợ IT
(PTU) - Thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

THÔNG BÁO
Thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
 
          Theo kế hoạch, Khoa Giáo dục Chính trị sẽ tổ chức thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1cho đối tượng là sinh viên hệ chính quy K14 của tất cả các Khoa đã học đợt 1, học kỳ I năm học 2014-2015 như sau:
 
      1. Ngày thi:    Ngày 28 tháng 12 năm 2014 (Chủ nhật )
      2. Địa điểm thi:          Nhà C
3.Thời gian thi (buổi sáng)
                                    Ca1:  8h00 - 9h20
                                    Ca29h40 - 11h00
            4. Danh sách:
       Danh sách phòng thi dán tại bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị phòng 202 nhà C từ ngày: 24/12 - 27 /12/ 2014.
 
Ghi chú:
 
   - Thí sinh được không được mang điện thoại và các thiết bị điện tử vào phòng thi.
  -  Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước giờ làm bài 15 phút, mang thẻ sinh viên trình trước khi vào phòng thi.
    - Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày thi.
Đăng tin: Mai Văn Huy
18/12/2014