Hỗ trợ IT
(PTU) - Thay đổi lịch thi THCS của các lớp THCS_32,33,34

Bộ môn THCS thông báo,

Các lớp THCS_32,33,34 (có lịch học vào thứ 6 hằng tuần) sẽ thi hết môn vào ngày 09/01/2015.

Lý do: Theo kế hoạch, các lớp nói trên sẽ thi vào ngày 02/01/2015 (là ngày nghỉ). Theo đúng lịch của Nhà trường thì ngày 27/12/2014 là ngày làm việc bù cho ngày 02/01/2015. Tuy nhiên, Bộ môn THCS xét thấy nếu thi vào ngày 27/12/2014 (ngay sau khi học KTTT 01 ngày) thì không đủ thời gian cho sinh viên ôn tập. Vì vậy Bộ môn THCS quyết định lùi lịch thi 01 tuần, tức là vào ngày 09/01/2015.

Bộ môn THCS - Khoa CNTT

Đăng tin: Hoàng Phương Thảo
22/12/2014