Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp THCS đợt 3 năm học 2014 - 2015

Mọi chi tiết cũng như thay đổi, xin theo dõi tại đây:

http://fit.hanu.edu.vn/fitportal/mod/forum/discuss.php?d=3625

Bộ môn THCS - Khoa CNTT

Đăng tin: Hoàng Phương Thảo
29/12/2014