Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo thi lại TV, CSVH, DLNN, ĐCNN

Bộ môn Ngữ văn Việt Nam tổ chức thi lại TV, CSVH, DLNN, ĐCNN vào sáng ngày 24-01-2015 (thứ 7).

Sinh viên nộp tiền thi lại (20.000đ/môn) tại Bộ môn Ngữ văn - Phòng 308 nhà C. Lịch thu tiền như sau:

- Thứ 2, ngày 12/01/2015, thu tiền môn Cơ sở văn hóa

- Thứ 3, ngày 13/01/2015, thu tiền môn Tiếng Việt

- Thứ 4, ngày 14/01/2015, thu tiền môn DLNN và NNHĐC

* Lưu ý: - Bộ môn chỉ thu tiền trong thời gian qui định

-  Sinh viên xem SBD, Phòng thi, Ca thi, Môn thi, Thời gian thi từ ngày 19/01/2015 tại Bảng tin Bộ môn Ngữ văn.

- Sinh viên có thắc mắc gì, liên hệ với Bộ môn trước ngày 23/01/2015 để được giải quyết.

Đăng tin: Nguyễn Thị Hà
05/01/2015