Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học các môn TV, CSVHVN, ĐCNN, DLNN

Bộ môn Ngữ văn Việt Nam thông báo lịch mở lớp học các môn TV,CSVH, DLNN, ĐCNN vào HKII - NH 2014-2015 như sau:

1/ Đối với sinh viên các khoa tiếng:

- Thời gian đăng kí học: Từ ngày 21/01/2015 đến hết ngày 25/01/2015

- Thời gian học: Từ ngày 02/02/2015 đến 17/04/2015

- Thủ tục đăng kí: Sinh viên căn cứ vào thời khóa biểu các môn học, đăng kí học trực tuyến qua mạng (cổng thông tin nội bộ của Trường) theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn. Sinh viên có thể tìm hiểu thêm thông tin về môn học tại văn phòng Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, P308 nhà C.

*Lưu ý: - Lớp học TV, CSVH cho sv K14; Lớp học DLNN cho sv K13; Lớp học ĐCNN cho sv K12 (Khoa Ý, TBN, BĐN, Hàn); Sinh viên QTH, DL chỉ học CSVH vào năm học thứ 2 (HK III, HK IV).

           -  Sinh viên chỉ có thể thay đổi lựa chọn lớp học của mình trong thời hạn đăng kí.

2/ Đối với sinh viên học lại

- Sinh viên đã nộp đơn học lại từ học kì trước, đến phòng 308 C để xếp lớp vào thứ 2 ngày 26-01-2015.

- Sinh viên chưa nộp đơn học lại: nộp đơn, nhận lớp tại P308 C vào thứ 3 ngày 27 - 01-2015.

- Sinh viên học lại nộp tiền học tại Phòng Tài vụ vào thứ 4, thứ 5 ngày 28/29-01-2015.

 

Đăng tin: Nguyễn Thị Hà
13/01/2015