Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp THCS bổ sung đợt 3 (2014 - 2015)

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy cùng nguyện vọng của sinh viên, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch mở lớp bổ sung cho đợt 3 năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Thời gian:
- Nhận đăng ký: Từ 26/01/2015 đến 30/01/2015.
- Thời gian học: Từ 02/02/2015 đến 08/05/2015.

Trong đó: Các lớp học liên tục trong 12 tuần, 01 buổi/tuần trực tiếp trên phòng máy. Tại buổi học thứ 11, sinh viên học 01 buổi Kiến thức thông tin tại phòng máy hoặc Trung tâm Thư Viện.

2. Đối tượng đăng ký
:
- Sinh viên chưa học hoặc học lại môn THCS của các khoa tiếng và chuyên ngành.

3. Thủ tục đăng ký:
- Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

- Đối với sinh viên học lại, đề nghị các bạn in và nộp đơn theo mẫu sau: http://fit.hanu.edu.vn/fitportal/file.php/135/Don_xin_hoc_lai_THCS.doc

4. Thông tin hỗ trợ:
- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn
- Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website: http://fit.hanu.edu.vn hoặc gửi email về: thcs@hanu.edu.vn

Chú ý:
- Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.
- Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học trên lớp sẽ được hủy nếu sinh viên nộp đơn yêu cầu cầu trước ngày bắt đầu học (trước ngày 30/01/2015). Sau thời gian trên, Bộ môn THCS không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.

 

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ SỞ - KHOA CNTT
Đăng tin: Hoàng Phương Thảo
24/01/2015