Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở thêm lớp CSVH, DLNN vào sáng thứ 7

Bộ môn Ngữ văn mở thêm 1 lớp CSVH và 1 lớp DLNN vào sáng thứ 7 cho sinh viên chưa đăng kí được lớp học. Thời gian mở lớp vào ngày 28, 29/01/2015. Sinh viên xem danh sách học từ sáng thứ 2 ngày 02/02/2015 tại bảng tin Bộ môn Ngữ văn Việt Nam.

Đăng tin: Nguyễn Thị Hà
28/01/2015