Hỗ trợ IT
(PTU) - Đăng ký thi lại THCS đợt 2 năm học 2014 - 2015

Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin thông báo

Kế hoạch tổ chức thi lại môn Tin học Cơ sở cho sinh viên các lớp THCS đợt 2 năm học 2014 – 2015 như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ thứ 2 ngày 02/02/2015 đến thứ 6 ngày 06/02/2015

Xem thêm tại website của khoa CNTT: http://fit.hanu.edu.vn/fitportal/mod/forum/discuss.php?d=3660

Đăng tin: Hoàng Phương Thảo
29/01/2015