Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo tuyển sinh thạc sỹ chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ với ĐH Victoria, đợt tháng 5-2015 (Giai đoạn II, cho đối tượng đã hoàn thành Giai đoạn I và các đối tượng đủ điều kiện xét tuyển).

 Xin xem chi tiết tại đây.

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
05/03/2015