Hỗ trợ IT
(PTU) - Phương án tuyển sinh đại học chính quy Trường Đại học Hà Nội năm 2015
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Tuyển Thẳng và ưu tiên xét tuyển: Thực hiện theo Điều 7 Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.
 - Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ của kỳ thi THPT Quốc gia đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
 - Xét tuyển theo ngành đào tạo mà thí sinh đã đăng ký trước.
 - Tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) và điểm của môn thi chính đã nhân hệ số 2. Danh sách công bố công khai và xếp từ cao xuống thấp.
- Tất cả các ngành có môn thi chính là Ngoại ngữ (nhân hệ số 2). Riêng ngành Công nghệ thông tin không có môn thi chính (không có môn thi nhân hệ số 2).
 - Thí sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông báo số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/10/2014, sau khi trúng tuyển sẽ được Nhà trường xem xét cho học theo tiến độ nhanh.
 - Xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành.
 - Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng kí xét tuyển ở các đợt xét tuyển sau. Trong thời gian quy định của đợt xét tuyển này, thí sinh được quyền thay đổi ngành học đã đăng kí hoặc rút hồ sơ ĐKXT để nộp vào trường khác.

 

 - Thí sinh có quyền đăng ký xét tuyển vào bất kỳ ngành học nào còn chỉ tiêu trong các đợt xét tuyển tiếp theo nếu chưa trúng tuyển nguyện vọng I.
Đăng tin: Bùi Viết Toàn
05/03/2015