Hỗ trợ IT
(PTU) - Chương trình Liên kết đào tạo Thạc sĩ Thiết kế Hệ thống Thông tin (UCLAN)
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
THẠC SĨ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN (UCLAN)
 
Địa chỉ:          Văn phòng UCLan, Phòng 204 – 205, nhà B
Điện thoại:    (84.4) 39923898 – 0977774287 (Ms. Hoa)
E-mail:           vpuclan@hanu.edu.vn
Website:        http://fit.hanu.vn/uclan
 
1. Giới thiệu về chương trình
-          Chương trình Thạc sĩ Thiết kế Hệ thống Thông tin là chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Central Lancashire (UCLan), Vương quốc Anh và Trường Đại học Hà Nội (HANU), được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 947/QĐ-BGDĐT ngày 9/3/2010.
-          Đây là chương trình đào tạo thạc sĩ về quản lý dự án công nghệ thông tin ở bậc sau đại học đầu tiên của Anh tại Việt Nam. Toàn bộ chương trình do giảng viên từ Trường Đại học UCLan và Trường Đại học Hà Nội kết hợp giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh,
-          Chương trình được triển khai trong thời gian khoảng 12 tháng, thời gian học tập ngoài giờ hành chính thuận lợi cho người học. Học viên được hưởng mọi quyền lợi như học viên học tập tại Anh và được Trường Đại học UCLan cấp bằng thạc sĩ.
-          Học phí chỉ bằng 20% so với học ở bên Anh, được đóng làm nhiều lần trong quá trình học. Cơ sở vật chất, phương tiện học tập và giảng dạy đạt tiêu chuẩn đại học Anh Quốc.
 
2. Điều kiện dự tuyển
- Tiếng Anh: IELTS 6.5 hoặc vượt qua kì kiểm tra tiếng Anh đầu vào do HANU tổ chức.
+ Những thí sinh không đủ điểm IELTS hoặc không đạt điểm của kì thi tiếng Anh đầu vào có thể đăng kí tham gia khóa học tiếng Anh 3 tháng do HANU tổ chức trước khi vào học chính thức.
+ Ứng viên có chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ hoặc chứng nhận kết quả thi IELTS quốc tế (còn thời hạn) được miễn thi kiểm tra năng lực tiếng Anh.
- Trình độ chuyên môn: các ứng viên đã tốt nghiệp đại học (có kết quả Khá trở lên hoặc đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc).
 
3. Địa điểm học
Tại Hà Nội: Trường Đại học Hà Nội – Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Danh sách các môn học
Phương pháp nghiên cứu khoa học (20 tín chỉ)
Môn học nhằm mục đích phát triển kĩ năng nghiên cứu của học viên ở trình độ Thạc sĩ, giới thiệu các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, phê bình khoa học, cách tìm kiếm, sử dụng tài liệu tham khảo và xuất bản tác phẩm. Môn học còn cung cấp kiến thức giúp học viên hiểu cách thiết kế thí nghiệm, viết bài báo cáo, giới thiệu việc sử dụng chính xác các con số, toán học, thống kê và đồ thị trong báo cáo kết quả thực nghiệm, giới thiệu việc sử dụng ANOVA, và các bước trong báo cáo khoa học
  
Phân tích nhu cầu người dùng và quản lý dự án (20 tín chỉ)
Học phần này giúp người học hiểu được quy trình phát triển hệ thống; củng cố kiến thức về nhận thức, sự hình thành tâm lý và sinh lý của người dùng, bao gồm cả các nhu cầu đặc biệt của người khuyết tật; đánh giá được vị trí và hoạt động của người dùng trong toàn bộ hệ thống, xác định những điểm liên quan trực tiếp đến quá trình thiết kế; nắm bắt được các phương pháp xây dựng nhu cầu người dùng cho một sản phẩm thực tế; và làm việc nhóm một cách hiệu quả để phát triển sản phẩm. Ngoài ra, học phần này cung cấp cho người học kiến thức thực tế về những vấn đề trong quản lý dự án và làm việc nhóm; hướng dẫn lập kế hoạch chuẩn và sử dụng các công cụ để đảm bảo chất lượng phần mềm.
 
Các phương pháp phát triển hệ thống (20 tín chỉ)
Học phần này giúp người học nâng cao kiến thức về phát triển hệ thống thông tin; phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết dùng trong các phương pháp phát triển hệ thống đối với các tình huống cụ thể; đánh giá, phản biện một phương pháp phát triển hệ thống nào đó.
 
Thiết kế và xây dựng Website (20 tín chỉ)
Học phần này giúp người học khám phá những cơ sở lý thuyết của các phương pháp thiết kế và phát triển website; giới thiệu cơ sở lý luận của phương pháp thiết kế và phát triển website hiện đại; xây dựng web động, thực hành thiết kế, nguyên tắc khả dụng và khả tiếp cận trong chu kỳ phát triển website; giúp học viên hiểu sâu hơn về thiết kế và phát triển web qua các dự án thực tế.
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu (20 tín chỉ)
Học phần này giúp người học áp dụng các kỹ thuật thiết kế để xây dựng một mô hình dữ liệu toàn diện; phát triển giao diện người dùng trong các môi trường cơ sở dữ liệu khác nhau và đánh giá giải pháp; thực hiện một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ chức năng theo yêu cầu của người dùng và đánh giá sản phẩm.
 
Bảo mật mạng và máy tính (20 tín chỉ)
Học phần này giúp người học nắm vững một loạt các lỗ hổng bảo mật và các phương pháp tấn công vào hệ thống máy tính và mạng. Từ đó, người học có khả năng phát hiện những yếu kém về bảo mật của các hệ thống cũng như xây dựng và đánh giá các phương pháp bảo mật hệ thống.
 
Luận văn thạc sỹ (60 tín chỉ)
Học phần này giúp người học phát triển khả năng sử dụng kiến thức và kỹ năng học được để giải quyết các vấn đề phức tạp; hiểu rõ những vấn đề trong công việc của họ cũng như công việc của người khác; rèn luyện kỹ năng quản lý quỹ thời gian, lập kế hoạch và báo cáo tiến độ; khuyến khích học viên tìm đọc và khai thác những ví dụ của sự thành công; khả năng ứng dụng lý thuyết vào môi trường thực tế; có thái độ phản biện mang tính xây dựng trong đánh giá.
Đăng tin: Phạm Việt Hà
10/03/2015