Hỗ trợ IT
(PTU) - CT Liên kết đào tạo Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (Master of TESOL)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ GIỮA

ĐẠI HỌC VICTORIA (AUSTRALIA) VÀ ĐẠI HỌC HÀ NỘI

 

THẠC SỸ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
TIẾNG ANH (MASTER OF TESOL)
 
Chương trình do Đại học Victoria giảng dạy và cấp bằng.
  • Cơ hội nhận bằng Thạc sỹ quốc tế ngay tại Việt Nam. Thời gian học tập cũng như chi phí hợp lý.
  • Cơ hội chuyển tiếp sang Đại học Victoria học và nhận bằng.
  • Cơ hội học lên trình độ Tiến sỹ.
  • Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh.Chương trình giảng dạy, học liệu, chất lượng đào tạo do Đại học Victoria trực tiếp thực hiện và quản lý theo chuẩn Quốc tế.
  • Giảng đường có trang thiết bị hiện đại bậc nhất tại Đại học Hà Nội.
Lưu ý: Đối với học viên từ Đà Nẵng trở vào sẽ được Trường Đại học Hà Nội hỗ trợ toàn bộ chi phí chỗ ở tại Kí túc xá.
 
Đối tượng tuyển sinh:
a.    Giai đoạn I: (Postgraduate)
  • Có bằng cử nhân
  • Đạt điểm trung bình>/ 6.0 HANU Test hoặc >/ 6.5 IELTS quốc tế (không có điểm thành phần dưới 6.0 và Chứng chỉ không quá 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ).
b.    Giai đoạn II (MTESOL)
  • Những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (PG) của trường Đại học Hà Nội, và đạt ≥ 7.0 điểm trung bình toàn khoá.
  • Những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (PG) và chứng chỉ tiếng Anh phù hợp của các trường đại học khác  (Ví dụ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia, Đại học Canberra (Australia),… với điểm trung bình toàn khoá ≥ 7.0 và có hồ sơ hợp lệ).
Chi tiết khoá học
Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ chuyên nghành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh được thực hiện theo 2 giai đoạn:
-          Giai đoạn 1: Chương trình chứng chỉ bồi dưỡng sau Đại học (PG).
-          Giai đoạn 2: Chương trình Thạc sĩ (MASTER OF TESOL)
GIAI ĐOẠN 01
CHƯƠNG TRÌNH BỔI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC
(POST GRADUATE)
 
Do các giảng viên được đào tạo tại nước ngoài của trường Đại học Hà Nội giảng dạy
Thời gian
Từ 06 tháng đến 08 tháng
Chi phí
14.000.000 VNĐ
Số môn học
06 môn
Văn bằng
Do trường Đại học Hà Nội cấp
 
GIAI ĐOẠN 02
(MASTER OF TESOL)
 
Do các giảng viên Đại học Victoria (Australia) giảng dạy
Thời gian
1 năm
Số môn học
03 môn
Bắt đầu vào học
Tháng 01, tháng 5 và tháng 9
Văn bằng
Do Đại học Victoria (Australia) cấp.
Thời gian tuyển sinh
Tháng 3, tháng 7 và tháng 11
 
 Địa điểm học: Trường Đại học Hà Nội. Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Dự án HANU - VU
Phòng 217, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Hà Nội
ĐT: 04 - 35430265  Email: vu@hanu.edu.vn
Websites: www.hanu.vn/vu hoặc http://vu.hanu.vn
Đăng tin: Phạm Việt Hà
10/03/2015