Hỗ trợ IT
(PTU) - GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, DẠY - HỌC BẰNG TIẾNG ANH

 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, DẠY - HỌC BẰNG TIẾNG ANH
1. Mục tiêu: Nhằm đào tạo thạc sĩ có kiến thức về các phương pháp quản lí tiên tiến, khả năng tổng hợp, đánh giá và áp dụng các kiến thức này đối với các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức gặp phải, đồng thời có các kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp cập nhật và có thể sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao.
2. Các định hướng đào tạo:
- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng ứng dụng.
- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng nghiên cứu.
3. Chỉ tiêu: 100 học viên/năm
4. Thời gian đào tạo:
- 1,5 năm (bao gồm 03 học kỳ) đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng.
- 2 năm (bao gồm 04 học kỳ) đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu.
5. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
6. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: 1) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị Kinh doanh của các trường đại học; 2) Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Kinh doanh và quản lí trong lĩnh vực kinh tế của các trường đại học; Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành Ngoại ngữ kinh tế hoặc thương mại, Quản lí giáo dục, Quan hệ quốc tế, Quản lí văn hóa, Luật, Truyền thông đại chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ chế biến, Tổ chức quản lí dược của các trường đại học; Có bằng tốt nghiệp đại học cá nhóm ngành: Ký thuật-Công nghệ, Toán và Thống kê, Khoa học tự nhiên, Xây dựng và Kiến trúc, Nông lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và bảo vệ môi trường, Vận tải của các trường đại học và đã bổ sung kiến thức các môn học ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Hà Nội
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 1) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đúng ngành, hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 2) Những đối tượng còn lại phải có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
7. Các môn thi:
- Môn Cơ sở ngành: Marketing cơ bản (Principles ò Marketing)
- Môn cơ bản: Nhập môn Quản trị học (Introduction to Mangement)
- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
8. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức thi một lần vào khoảng giữa tháng 8. Cuối tháng 3 hàng năm, Nhà trường sẽ ra thông báo tuyển sinh, phát hành và nhận hồ sơ, tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Hà Nội và tổ chức các lớp ôn tập theo nguyện vọng của thí sinh.
9. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, Phòng 211 – Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498
Email: khoasdh@gmail.com
Website: www.hanu.edu.vn/sdh

Đăng tin: Bùi Viết Toàn
10/03/2015