Hỗ trợ IT
(PTU) - Chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngôn ngữ Pháp liên kết với trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ)
Thông tin về chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngôn ngữ Pháp liên kết với trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ)
 
I. Chương trình đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ Pháp
1.Cơ sở pháp lí 
Quyết định số 5062/QĐ-BGĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009,vàQuyết định gia hạn số 557/QĐ-BGDĐT ngày 06/2/2013, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hà Nội liên kết đào tạo Thạc sỹ với Trường Đại học Louvain (VQ Bỉ).
2. Đối tượng đào tạo :
Công dân Việt Nam, công dân Liên minh châu Âu có bằng cử nhân tiếng Pháp, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Việt Nam và Quy chế hiện hành của Trường Đại học Louvain, cùng các yêu cầu tuyển chọn khác của chương trình liên kết.
3. Thời gian và chương trình đào tạo : 02 năm, 120 tín chỉ châu Âu (ECTS), gồm 3 phần :
-  9 môn học, 45 ECTS theo khung chương trình đào tạo riêng của mỗi Trường, do từng Trường giảng dạy và Trường đối tác công nhận tương đương ;
- 9 môn học, 45 ECTS theo Khung chương trình do 02 Trường thống nhất xây dựng, do giảng viên 2 trường giảng dạy, học một phần thời gian ở Hà Nội, một phần thời gian ở Louvain (Bỉ) ;
- 01 Luận văn thạc sĩ, 30 tín chỉ, được Hội đồng khoa học hồn hợp gồm giảng viên của 02 Trường đánh giá.
4. Ngôn  ngữ giảng dạy và viết luận văn : tiếng Pháp
5. Đội ngũ giảng viên : Giảng viên của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học Louvain có năng lực chuyên môn đáp ứng các quy định hiện hành của mỗi nước.
6. Quy mô đào tạo :  từ10 đến 30 học viên /khóa /năm
7. Địa điểm đào tạo : Trường Đại học Hà Nội và  Trường Đại học Louvain
8. Văn bằng : Học viên hoàn thành khóa đào tạo sẽ được nhận 02 Bằng Thạc sĩ do mỗi bên liên kết cấp 01 bằng : Trường Đại học Hà Nội cấp Bằng Thạc sĩ ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Louvain cấp  Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ, Văn học Pháp và Latinh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ (Master en langues et littératures françaises et romanes, orientation français langue étrangère)
9. Học phí : Học viên đăng kí học tại Trường Đại học  Hà Nội đóng 20 000 000 đồng /năm, trong 02 năm.
10.Hình thức tuyển sinh : Thi tuyển theo Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Việt Nam. Trường Đại học Hà Nội mỗi năm chỉ tổ chức thi tuyển 01  lần, vào tháng 8.
 
II. Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngôn ngữ Pháp
1.Cơ sở pháp lí 
Quyết định số 160/QĐ-BGĐT ngày 11 tháng 01 năm 2013,của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hà Nội liên kết đào tạo trình độ Tiến sỹ với Trường Đại học Louvain (VQ Bỉ).
2. Đối tượng đào tạo :
Công dân Việt Nam đã có bằng  Thạc sĩ ngôn ngữ Pháp, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Việt Nam và Quy chế hiện hành của Trường Đại học Louvain cùng các yêu cầu tuyển chọn khác của chương trình liên kết.
3. Thời gian và chương trình đào tạo : từ 03 đến 05 năm, gồm 3 phần :
-  Phần bổ sung kiến thức : 3 môn học, 15 tín chỉ châu Âu (ECTS) và 01 bài tiểu luận tổng quan một số công trình  nghiên cứu, thực hiện  tại Trường Đại học Hà Nội ;  
- Chuyên đề tiến sĩ : 3 chuyên đề, 45 ECTS và các hoạt động khoa học khác dưới sự hướng dẫn thực hiện  của Trường Đại học Louvain ;
- Luận án tiến sĩ : Nghiên cứu sinh làm Luận án Tiến sĩ theo từng giai đoạn luân phiên tại  Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Louvain (ít nhất 25% nghiên cứu ở mỗi trường) dưới sự đồng  hướng dẫn  của ít nhất 01 giảng viên ở mỗi Trường.
4. Ngôn  ngữ giảng dạy và viết luận án : tiếng Pháp
5. Đội ngũ giảng viên : Giảng viên của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học Louvain có năng lực chuyên môn đáp ứng các quy định hiện hành của mỗi nước.
6. Quy mô đào tạo :  10  nghiên cứu sinh /năm
7. Địa điểm đào tạo : Trường Đại học Hà Nội và  Trường Đại học Louvain
8. Văn bằng : Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ sẽ được nhận 02 bằng Tiến sĩ do mỗi bên liên kết cấp 01 bằng. Trường Đại học Hà Nội cấp Bằng Tiến sĩ ngôn ngữ Pháp theo quy định hiện hành của Việt Nam. Trường Đại học Louvain cấp  Bằng Tiến sĩ Ngữ Văn  (Docteur en Langues et Lettres) theo quy định hiện hành của Vương quốc Bỉ
9. Học phí :  Nghiên cứu sinh đăng kí  tại Trường Đại học  Hà Nội đóng 15 000 000 đồng /năm trong 3 năm và 837 € cho Trường Đại học  Louvain cho cả khóa đào tạo tiến sĩ + 32 € phí hành chính cho mỗi năm học.
10.Hình thức tuyển sinh : Xét tuyển theo Quy chế đào tạo Tiến sĩ hiện hành của Việt Nam. Trường Đại học Hà Nội mỗi năm chỉ tổ chức xét  tuyển 01  lần vào tháng 8.
 
 

 

 
 
Đăng tin: Phạm Việt Hà
13/03/2015