Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia năm 2015

Ngày 16/3/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi THPT quốc gia 2015. Trong Quyết định có nêu: "Giao cho các cơ sở  giáo dục đại học (có danh sách kèm theo) nhiệm vụ chủ  trì tổ chức các cụm thi của kỳ thi trung học phổ  thông (THPT) quốc gia dành cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2015" và "Các cơ sở giáo dục đại học có tên trong Điều 1 có nhiệm vụ tổ chức kỳ thi, chấm thi,  in Giấy chứng nhận kết quả  thi cho thí sinh và báo cáo dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi THPT quốc gia."

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ có 38 cụm thi, trong đó có 8 cụm thi đặt tại Hà Nội.

Chi tiết thông báo và danh sách các cụm thi xin mời xem tại đây.

Đăng tin: Phạm Việt Hà
17/03/2015