Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO

1-Đối tượng đăng ký môn học 100 m, Nhảy xa, Bóng bàn, Bóng chuyền, TDNĐ, BR2
-Sinh viên khóa 2012 chuyên ngành như QTKD - DL; CNTT; QTH
-Sinh viên khóa 2013 Ngôn ngữ + 2013 chuyên ngành như QTKD - DL; CNTT; QTH
-Sinh viên khóa 2014 các khoa Ngôn ngữ tiếng.
+ Lưu ý 1: đợt học này chỉ dành cho SV chưa học thực hành 2 (nếu sv đã học hai môn thực hành thì không đăng ký)
+ Lưu ý 2: đây là đợt học môn GDTC cuối cùng của năm học 2014-2015
+ Lưu ý 3: SV không đăng ký được các môn thực hành GDTC trong năm học này nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ tại văn phòng Bộ môn GDTC gặp thầy Trần Thanh Tùng để giải quyết.
2-Thời gian đăng ký:
Từ ngày 17/03/2015 đến hết ngày 01/04/2015
3-Thời gian học:
Từ ngày 13/04/2015 đến ngày 24/05/2015
4-Thủ tục đăng ký:
Đăng ký học trực tuyến trên cổng thông tin đào tạo của trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà sinh viên đã được cấp.
5- Thông tin hỗ trợ:
- Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với trung tâm CNTT, P.314 nhà A hoặc khaikv@hanu.edu.vn
Yêu cầu: Sinh viên đăng ký môn học theo đúng đối tượng và thời gian quy định ( nếu SV đã đăng ký môn thực hành thứ 3 đề nghị hủy ngay nếu không thành diện học lại).
Hà nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015
TM.Trưởng bộ môn GDTC
Trần Thị Hoa Lý

Đăng tin: Trần Văn Hải
17/03/2015