Hỗ trợ IT
(PTU) - Chương trình đào tạo cấp 2 bằng Thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Nữ sinh Nara (Nhật Bản)
Chương trình đào tạo cấp 2 bằng Thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Nữ sinh Nara (Nhật Bản)
  
Từ năm học 2015, Trường Đại học Hà Nội triển khai chương trình đào tạo cấp 2 bằng thạc sĩ: Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật và Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Nhật, liên kết với Trường Đại học Nữ sinh Nara (Nhật Bản). Đây là chương trình đào tạo liên kết đầu tiên về đào tạo sau đại học  giữa một trường đại học của Việt Nam với một trường đại học của Nhật Bản. Học viên theo học một năm tại Trường Đại học Nữ sinh Nara, được các giáo sư của Trường Đại học Nữ sinh Nara hướng dẫn viết luận văn và nghiên cứu về ngôn ngữ  văn hóa  tại cốđô cổ kính đậm đà bản sắc văn hóa của Nhật Bản. Tốt nghiệp khóa học, học viên được đồng thời nhận 2 bằng thạc sĩ của Nhật Bản và của Việt Nam; có thể tiếp tục theo học các chuyên ngành tiến sĩ về Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn học, Nghiên cứu về Nhật Bản học… tại các trường đại học của Nhật Bản và tiến sĩ các chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, văn hóa Nhật tại Việt Nam; có thể làm việc tại các viện nghiên cứu và các trường đại học có đào tạo về tiếng Nhật và ngành Nhật Bản học tại Việt Nam và làm việc tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Nhật Bản. 

1.Cơ sở pháp lí: 
Quyết định số 1216/QĐ-BGĐT ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Hà Nội liên kết đào tạo Thạc sĩ với Trường Đại học Nữ sinh Nara.

2. Đối tượng tuyển sinh:
Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ và văn hóa Nhật, đạt trình độ tiếng Nhật N1 trở lên, đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh theo qui chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Việt Nam và của Nhật Bản .

3. Thời gian và chương trình đào tạo02 năm, 36 tín chỉ, gồm:
- Giai đoạn I: 5 môn học (14 tín chỉ) học tại Trường Đại học Hà Nội, Việt Nam.
- Giai đoạn II: 5 môn học (14 tín chỉ) học tại Trường Đại học Nữ sinh Nara, Nhật Bản.
- Giai đoạn III: Luận văn thạc sĩ (tương đương 8 tín chỉ) dưới sự hướng dẫn của  các Giáo sư của  Trường Đại học Nữ sinh Nara có sự phối hợp với các giảng viên của Trường Đại học Hà Nội, bảo vệ tại Trường Đại học Hà Nội. 

4. Ngôn  ngữ giảng dạy và viết luận văn: tiếng Nhật

5. Đội ngũ giảng viên
:
 Giảng viên của Trường Đại học Hà Nội và của Trường Đại học Nữ sinh Nara có năng lực chuyên môn đáp ứng các quy định hiện hành của mỗi nước.

6. Quy mô đào tạo
:
  06 học viên/khóa/năm

7. Địa điểm đào tạo:
 Trường Đại học Hà Nội và  Trường Đại học Nữ sinh Nara

8. Văn bằng
:
 Học viên hoàn thành khóa đào tạo sẽ được nhận 02 bằng Thạc sĩ do mỗi bên liên kết cấp 01 bằng : Trường Đại học Hà Nội cấp Bằng Thạc sĩ ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Nữ sinh Nara cấp  Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật.

9. Học phí:
 
Học viên đăng kí học tại Trường Đại học  Hà Nội đóng 60.700.000 đồng/học viên (đóng thành 2 đợt).

10. Hình thức tuyển sinh
:
 Thi tuyển theo Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Việt Nam. Mỗi năm chỉ tổ chức thi tuyển 01 lần, vào tháng 8.

11. Liên hệ:
 Khoa tiếng Nhật, Phòng 305 nhà C; ÐT:  0438.544.338  (Máy lẻ: 3308); Website: hanu.edu.vn/jp
Đăng tin: Phạm Việt Hà
20/03/2015