Hỗ trợ IT
(PTU) - Công ty Gear Inc. tuyển nhân viên kiểm duyệt nội dung toàn thời gian và (không yêu cầu kinh nghiệm)