Hỗ trợ IT
(PTU) - 269/QĐ-ĐHHN Quyết định vv chi trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Hà Nội