Hỗ trợ IT
Chọn Năm tuyển sinh cần hiển thị


Kết quả tuyển sinh vào Trường Đại học Hà Nội năm 2011Hiện nay Trường Đại học Hà Nội đã thực hiện xong quá trình tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2011. Thí sinh có thể tra cứu để biết kết quả thi của mình.  Làm theo hướng dẫn tra cứu tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ
Phòng Đào tạo, phòng 118 nhà A, Đại học Hà Nội
E-mail: tuyensinh@hanu.edu.vn.
Tel: (04) 38544338 (Office)

+ Nhà trường nhận đăng ký xin phúc khảo bài thi từ ngày 25 tháng 07 đến ngày 07 tháng 08 năm 2011.
+ Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/ 01 môn tự luận; 20.000 đồng/ 01 môn trắc nghiệm.
+ Đăng ký xin phúc khảo tại phòng 118, nhà A (phòng Đào tạo), trường Đại học Hà Nội (Mẫu đơn có sẵn, đăng ký ngay tại phòng).