Hỗ trợ IT
ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN HANU
Chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây
Đối với Ngày sinh, Đăng ký ngày tham gia nhập dạng 2 số cho ngày, 2 số cho tháng, 4 số cho năm.
Ví dụ: sinh ngày 9 tháng 8 năm 1986 sẽ nhập là 09/08/1986


Họ và tên(Bắt buộc)
Ngày sinh(Bắt buộc dạng dd/MM/yyyy)  
Điện thoại(Bắt buộc)
E-mail(bắt buộc)
Lớp(Bắt buộc)
Trường(Bắt buộc)
Tỉnh, thành phố(Bắt buộc)
Số lượng người đăng ký(Bắt buộc)  
Đăng ký ngày tham gia(Bắt buộc dạng dd/MM/yyyy)  
Nhập mã kiểm tra(bắt buộc)