Hỗ trợ IT
Thông báo toàn Trường
 Kỷ luật sinh viên Nguyễn Trung Hiếu, mã sinh viên 1801040085, lớp 3C-18, Khoa tiếng Anh Chuyên ngành, đã có hành vi gian lận trong học tập (viết thêm môn học được miễn trong đơn xác nhận của Khoa Giáo dục Chính trị; sửa số đơn vị học trình của môn giáo dục Thể chất trong bản sao Giấy chứng nhận bảng điểm của trường Sĩ quan Thông tin)Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo (áp dụng từ ngày 15/06/2019 đến 15/12/2019)
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
+ Hành chính và mẫu đơn
+ Kỹ năng mềm và việc làm
+ Quy chế - quy định
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM
Hiện không có lớp mở nào còn hạn đăng ký. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.
Hiện không môn nào sắp thi. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.