Hỗ trợ IT
Thông báo toàn Trường
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
+ Hành chính và mẫu đơn
+ Kỹ năng mềm và việc làm
Có hàng nghìn công việc khác đang chờ bạn, thông tin chi tiết tại website: http://voyage.hanu.vn/?codePla=1&lang=vi

Thông tin về công việc Audit Trainee
Candidates need to fulfill the following criteria:
- Completion of final semester with major study in finance, accounting and auditing;
- Strong English language capabilities;
- Hard work, responsibility and willingness to learn;
- Adaptable, flexible team player with mature attitude.
+ Quy chế - quy định
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM
Hiện không có lớp mở nào còn hạn đăng ký. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.
Hiện không môn nào sắp thi. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.