Hỗ trợ IT
Thông báo toàn Trường
Gửi các bạn sinh viên khóa 2016-2020 tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi!Nhà trường đã sắp xếp danh sách số thứ tự chỗ ngồi cho 198 bạn sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, giỏi trong Lễ tốt nghiệp cấp trường ngày 30/7/2020 tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách lưu ý một số nội dung sau: 
Công tác sinh viên
Toàn cảnh về công tác sinh viên trong nhà trường
+ Học bổng và chế độ chính sách
+ Hành chính và mẫu đơn
+ Kỹ năng mềm và việc làm
+ Quy chế - quy định
Tài nguyên học tập
Nhập học hệ chính quy kỳ thi tuyển sinh đại học
Đăng ký học 2 chương trình
TÌM KIẾM