Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo mở lớp học lại cho sinh viên khóa 2016 và các khóa trở về trước

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ.

Bộ môn GDTC&QP thông báo mở các lớp học lại: Chạy bền, chạy 100m, Nhảy xa, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng đá và TDNĐ cho sinh viên hệ niên chế - HK2 năm học 2020 – 2021:

-          Đối tượng: Sinh viên K16 các khoa trở về trước.

-          Cách thức đăng ký: Sinh viên liên hệ SĐT 0982124164 (Thầy Trần Gia Kiên).

-          Thời gian đăng ký: từ ngày 13/01 đến ngày 18/01/2021.

-          Ngày 19 và 21/01/2021, sinh viên nộp lệ phí học lại tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106 nhà A) trong giờ hành chính.

Đăng tin: Trần Gia Kiên
13/01/2021