Hỗ trợ IT
(PTU) - KẾT QUẢ THI CÁC MÔN KHOA GDCT NGÀY 18/12/2020_THI LẦN 2

 Những NLCB của CN Mác – Lênin I. Kết quả thi tại đây

Những NLCB của CN Mác – Lênin II. Kết quả thi tại đây

Tư tưởng HCMKết quả thi tại đây

Đường lối Cách mạng của ĐCSVN. Kết quả thi tại đây

GHI CHÚ: SINH VIÊN THẮC MẮC VỀ ĐIỂM THI PHÚC TRA TẠI PHÒNG 202C KHOA GDCT. Thời gian: Từ ngày 21/12 đến 17h ngày 28/12/2020

Đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Tâm
21/12/2020