Hỗ trợ IT
(PTU) - Danh sách thi ngày 18/12/2020_Khoa Giáo dục Chính trị

 Lịch thi và danh sách phòng thi kết thúc học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin I; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ thi ngày 18.12.2020 như sau:

1. Ngày thi: Thứ 6, ngày 18 tháng 12 năm 2020.

2. Địa điểm thi: Nhà C. 

3. Thời gian thi:  

Ca 1 (08:00 - 09:20): Những NLCB của CN Mác – Lênin I. Danh sách thi xem tại đây.

Ca 2 (09:30 - 10:50): Những NLCB của CN Mác – Lênin II. Danh sách thi xem tại đây.

Ca 3 (13:30 - 14:50): Tư tưởng HCMDanh sách thi xem tại đây.

Ca 4 (15:00 - 16:20): Đường lối Cách mạng của ĐCSVN. Danh sách thi xem tại đây. 

Ghi chú:

-  Sinh viên phải hoàn thành lệ phí thi lại mới được tham gia thi.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước 17h, ngày 17/12/2020 tại văn phòng khoa Giáo dục chính trị.

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
17/12/2020