Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI (HỆ NIÊN CHẾ)_K.GDCT

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin II; Đường lối Cách mạng của ĐCSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Khóa 2016 trở về trước) học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau:

1. Ngày thi: Thứ 7, ngày 28 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi: 

Ca 2 (09:50 - 11:10):Những NLCB của CN Mác – Lênin II

Ca 3 (13:00 - 14:20):Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Ca 4 (14:50 - 16:10):Tư tưởng Hồ Chí Minh

         4. Danh sách đăng trên trang qldt.hanu.vn vào ngày 23/11/2020.

Ghi chú:

-  Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản học phí mới được tham gia thi.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước 17h, ngày 26/11/2020.

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’ và bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
18/11/2020