Hỗ trợ IT
MÔN HỌC ĐANG ĐĂNG KÝ
Hiện không có lớp mở nào còn hạn đăng ký. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.
LỊCH THI
Hiện không môn nào sắp thi. Xin vui lòng tiếp tục theo dõi.
Thông báo toàn Trường
 Kỷ luật sinh viên Nguyễn Trung Hiếu, mã sinh viên 1801040085, lớp 3C-18, Khoa tiếng Anh Chuyên ngành, đã có hành vi gian lận trong học tập (viết thêm môn học được miễn trong đơn xác nhận của Khoa Giáo dục Chính trị; sửa số đơn vị học trình của môn giáo dục Thể chất trong bản sao Giấy chứng nhận bảng điểm của trường Sĩ quan Thông tin)Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo (áp dụng từ ngày 15/06/2019 đến 15/12/2019)