Hỗ trợ IT
(PTU) - KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN DẦU KHÓA

 Phòng CTSV & QHDN gửi tới các bạn sinh viên KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2020 và khóa 17,18,19 học lại cùng khóa 20.

Trường hợp sinh viên thắc mắc về kết quả bài THCD xin liên hệ với Phòng CTSV & QHDN qua Cô. Nhung Phòng 102 nhà B

Thời gian giải quyết thắc mắc: Từ ngày 8/4 đến ngày 16/4/2021

Chi tiết xem tại đây

1. Khối ngôn ngữ

2. Khối chuyên ngành

3. Học lại

Trân trọng!

Đăng tin: Đỗ Thị Nhung
07/04/2021