Hỗ trợ IT
(PTU) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tuyển cộng tác viên dịch sách
1. Yêu cầu, điều kiện: 
- Các bạn sinh viên từ năm thứ 3 thuộc các ngành ngôn ngữ tại Trường Đại học Hà Nội.
- Làm việc trong giờ hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (trừ các ngày nghỉ, lễ, tết). Các cộng tác viên có thể chủ động bố trí thời gian đến Sở để đọc, nhận xét các xuất bản phẩm
 - Bảo mật thông liên quan đến xuất bản phẩm, không được mang xuất bản phẩm ra ngoài Sở
     2. Quyền lợi
- Được tiếp xúc với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng như sách nghiên cứu, sách văn học, truyện ...
 -  Sinh viên là cộng tác viên sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xác nhận quá trình cộng tác.
 - Được trả thù lao theo sản phẩm thực tế và theo quy định của nhà nước  (120.000 CNĐ/trang tóm tắt, nhận xét). Thù lao sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cộng tác viên.
3.      Hình thức đăng ký
- Đăng ký trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp – 102 Nhà B (gặp Cô Linh) trong giờ hành chính
Đăng tin: Hoàng Thị Minh Vấn
16/09/2019