Hỗ trợ IT
(PTU) - Thông báo vv niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021

 Sinh viên xem chi tiết :

1. Thông báo niêm yết danh sách 

2. Danh sách sinh viên dự kiến nhận TCXH năm 2021

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết từ ngày 09/4 đến hết ngày 15/4/2021 qua phòng CTSV & QHDN (phòng 103 nhà C, gặp cô Thúy).

Đăng tin: Hà Thị Thúy
09/04/2021
Tin phổ cập đã đăng: