Hỗ trợ IT
(PTU) - Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm 2021

 Nhà trường sẽ chuyển khoản tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên từ ngày  28.4.2021

 Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây

Đăng tin: Hà Thị Thúy
26/04/2021
Tin phổ cập đã đăng: