Hỗ trợ IT
(PTU) - THÔNG BÁO THI

Khoa Giáo dục Chính trị thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Những nguyên lý của CN Mác – Lênin I; Những nguyên lý của CN Mác – Lênin II; Tư tưởng HCM và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN học theo chương trình niên chế (Dành cho K16 trở về trước) học kỳ II, năm học 2019 -2020 như sau:

1. Ngày thi: Thứ 5, ngày 14 tháng 5 năm 2020.

2. Địa điểm thi: Nhà C.

3. Thời gian thi:     

Ca 1 (16:00 -17:20): Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

                                  Những nguyên lý của CN Mác – Lênin I;

                                  Những nguyên lý của CN Mác – Lênin II;

                                  Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ca 2 (17:30 - 18:50): Dành cho các bạn thi môn thứ 2.

         4. Danh sách thi dán tại Bảng thông báo của Khoa Giáo dục Chính trị (phòng 202 nhà C) và đăng trên trang daotao.hanu.vn vào ngày 11/5/2020.

Ghi chú:

-  Thí sinh có mặt trước giờ thi 15’; bắt buộc mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và đeo khẩu trang suốt quá trình tham gia thi.

-  Mọi thắc mắc về danh sách thi chỉ giải quyết trước ngày 13/5/2020.

Đăng tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
05/05/2020